null

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - projektowane

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lp.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu

 

Wszelkich informacji na temat projektowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udzielają pracownicy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód (ZP-E).

Adres kontaktowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód (ZP-E)
ul. Marszałkowska 77/79, pok. 609a
tel. 22 44 31 592