null

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lp

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Rady - uchwalenie planu

Data

Nr dziennika urzędowego woj. mazowieckiego/warszawskiego

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowego Rembertowa

Rady m. st. Warszawy
Nr LV/1698/2021

14.10.2021 r.

Dz. U. woj. mazowieckiego  z dn. 2.11.2021 poz. 9263 

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Chruściela „Montera”

R.G. W-Rembertów
Nr 404/XXXVI/98

zmiana R. G.Rembertów
Nr 28/V/99

10.06.1998r.

 

3.02.1999r.

Dz. U. woj. mazowieckiego Nr 91 z dn. 16.08.2000r. poz. 902

Dz. U. woj. mazowieckiego Nr 91 z dn. 16.08.2000r. poz. 903

3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wygoda-Kawęczyn, Olszynka Grochowska

R.G. W-Rembertów
Nr 457/XXXVII/98

zmiana R.G. Rembertów
Nr 149/XX/2000

18.06.1998r.

 

3.01.2000r.

 

Dz. U. woj. mazowieckiego Nr 22 z dn. 17.02.2000 poz. 139 i 140

4

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rej. Grzybowa- Działyńczyków

Rady m.st. Warszawy
Nr XXX/603/2004

13.05.2004r.

Dz. U. woj. mazowieckiego Nr 130 z dn. 31 maja 2004 r. poz. 3166

5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mokry Ług w Warszawie

Rady m.st. Warszawy
Nr XCIII/2734/2010

21.10.2010r.

Dz. U. woj. mazowieckiego Nr 214 z dn. 22.12.2010 r., poz. 7209

6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki

Rady m.st. Warszawy
Nr XCIV/2816/2010

9.11.2010 r.

Dz. U. woj. mazowieckiego Nr 208 z dn. 13.12.2010 r., 6596

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki

 

 

Rady m. st. Warszawy Nr X/198/2019

28.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. 2019.4918 z dn. 15.04.2019 r.

8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Starego Rembertowa 

Rady m. st. Warszawy Nr Nr XIII/270/2019

30.05.2019 r.

Dz. Urz. Woj. 2019 poz. 7919 z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum Rembertowa Rady m. st. Warszawy Nr Nr LVI/1754/2021  18.11.2021 r. Dz. Urz. Woj. 2021 poz. 10498 z dnia 30 listopada 2021 r.

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasięgi obowiązujących planów miejscowych, rysunki planów i teksty są dostępne w serwisie Mapa Warszawy.

Aby wyświetlić plany miejscowe, należy zaznaczyć przy uruchamianiu mapy warstwę "Plany miejscowe" w menu po lewej stronie.

Po kliknięciu obszaru wybranego planu otworzy się okienko umożliwiające obejrzenie rysunku wybranego planu, legendy i tekstu planu.