null

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” (dalej: „MIAD MAZOWSZE 2020”) jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD) poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) z terenu województwa mazowieckiego, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD w szczególności na budowę i/lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, i/lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. W związku z powyższym, województwo mazowieckie ogłasza nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2020 w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020”.

UWAGA! Najważniejsze informacje dotyczące  „MIAD MAZOWSZE 2020”:


Uprawnionymi do ubiegania się o Pomoc finansową w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020” są wszystkie JST z województwa mazowieckiego, na terenie których znajdują się ROD.
Dla każdego spośród zgłaszanych zadań JST przesyła, w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020”, odrębny wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
Pojedyncze zadanie, zgłoszone przez JST, może zostać objęte tylko jednym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej i może dotyczyć jednego ROD lub więcej ROD, dla których ma być realizowane dane zadanie. W przypadku, gdy stowarzyszenie ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD.
Maksymalna wartość dofinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, która może zostać przyznana danej JST w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020”, na jeden ROD nie może być większa niż 10 000 zł na jedno zadanie.
Pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.
 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAD MAZOWSZE 2020” trwa od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r.

Szczegóły w załączonym piśmie.

Załączniki: