null

LXVI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LXVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 7 listopada 2014 roku o godzinie 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad LXIV i LXV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r – zmiana XI – druk nr 352.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.

Przerwa w obradach do godz. 18.00

6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
7. Wystąpienie Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
8. Wręczenie dyplomów.
9. Zamknięcie sesji.

 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                                             szczegóły
195/LXVI/2014  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r – zmiana XI  7-11-2014  szczegóły 
       

Protokół z LXVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: