null

LXV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LXV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 29 października 2014 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającego uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy – druk nr 349.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie sesji.

 
PORZĄDEK OBRAD PO ZMIANACH 
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającego uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy – druk nr 349.
3.3.Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – zmiana X - druk nr 351.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                                             szczegóły
193/LXV/2014  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającego uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy  29-10-2014 szczegóły
194/LXV/2014  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – zmiana X  29-10-2014 szczegóły

Protokół z LXV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: