null

LXIV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LXIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 16 października 2014 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 346.
4. Informacja na temat stanu oświaty w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
5. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Informacja na temat stanu oświaty w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 346.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r – zmiana IX – druk nr 348.
6. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                                             szczegóły
191/LXIV/2014 zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów  16-10-2014  szczegóły
192/LXIV/2014  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r – zmiana IX  16-10-2014  szczegóły 

Protokół z LXIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: