null

LXIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LXIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 23 września 2014 roku o godzinie 17.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad LXI i LXII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap I – druk nr 344.
4. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                                             szczegóły
190/LXIII/2014 wyrażenia opinii na temat projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap I   23-09-2014 szczegóły
       

Protokół z LXIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: