null

LXI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LXI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 26 sierpnia 2014 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad LIX, LX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 1.01.2014 – 30.06.2014 roku – druk nr 336.
4. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

Podczas sesji nie podjęto uchwał

Protokół z LXI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: