null

LX Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 5 sierpnia 2014 roku o godzinie 7.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 337.
3. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli zasad i trybu przydziału mieszkań z zasobów komunalnych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 335.
4. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 337.
3. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli zasad i trybu przydziału mieszkań z zasobów komunalnych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 335.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r – zmiana VII – druk nr 339.
5. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                                             szczegóły
187/LX/2014 wyrażenia opinii na temat projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  5-08-2014  szczegóły 
188/LX/2014  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r – zmiana VII  5-08-2014  szczegóły 

Protokół z LX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: