null

LX Sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 11 października 2010 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
LX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się  11 października 2010 roku o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LX sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad LVIII i LIX Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówka w Warszawie - druk nr 163
  4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok - druk nr 168
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do załącznika nr VIII Dzielnicy Rembertów do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2011 rok  - druk nr 169
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zamknięcie sesji.
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 11 października 2010 roku

   

Załączniki: