null

LVII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LVII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 3 czerwca 2014 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok – zmiana V – druk nr 323.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok – zmiana VI – druk nr 324.
4. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – zmiana V – druk nr 323.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – zmiana VI – druk nr 324.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ulica Admiralska) – druk nr 327.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (al.gen.A.Chruściela „Montera”) – druk nr 328.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ul. Pontonierów) – druk nr 329.
7. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                                             szczegóły
180/LVII/2014  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – zmiana V 03-06-2014 szczegóły 
181/LVII/2014  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – zmiana VI  03-06-2014 szczegóły 
182/LVII/2014  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ulica Admiralska)  03-06-2014 szczegóły
183/LVII/2014  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (al.gen.A.Chruściela „Montera”) 03-06-2014 szczegóły 
184/LVII/2014  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ul. Pontonierów)  03-06-2014 szczegóły 

Protokół z LVII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: