null

LVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 17 października 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad LIV i LV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 318
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z przeprowadzonej kontroli realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego”– druk nr 321
5. Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2018 rok – druk 319, 320, 322
6. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat wyników nauczania w rembertowskich szkołach w roku 2017-18.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
161/LVI/2018 zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów 17-10-2018 szczegóły

Protokół z LVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: