null

LVI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 20 maja 2014 roku o godzinie 18.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2013 rok – druk nr 319.
4. Projekt uchwały w stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 316.
5. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o zmianę uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie oraz zmieniającej akt założycielski LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie ul. Kadrowa 5/15 – druk nr 317.
6. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy – druk nr 318.
7. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji. 

 PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2013 rok – druk nr 319.
4. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o zmianę uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie oraz zmieniającej akt założycielski LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie ul. Kadrowa 5/15 – druk nr 317.
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. U. na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów związanej z zabezpieczeniem obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Czwartaków 126 w Rembertowie – druk nr 321.
6. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy – druk nr 318.
7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 316.
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli zasad wynagradzania w placówkach oświatowych Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 322.
9. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia   szczegóły
175/LVI/2014 zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2013 rok   20-05-2014 szczegóły 
176/LVI/2014  wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o zmianę uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie oraz zmieniającej akt założycielski LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie ul. Kadrowa 5/15  

20-05-2014                                                                  

szczegóły
177/LVI/2014 rozpatrzenia skargi Pana Z. U. na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów związanej z zabezpieczeniem obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Czwartaków 126 w Rembertowie 20-05-2014 szczegóły
178/LVI/2014 uwag do projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy 20-05-2014 szczegóły
179/LVI/2014 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 20-05-2014 szczegóły

Protokół z LVI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: