null

LVI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 21 czerwca 2010 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LVI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 21 czerwca 2010 roku o godzinie 8.15 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Porządek obrad:

1.Otwarcie LVI sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok - druk nr 153
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2010 roku.

 

Załączniki: