null

LV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy” – druk nr 311.
4. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy”– druk nr 312.
5. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r – zmiana IV – druk nr 315.
4. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy” – druk nr 311.
5. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy”– druk nr 312.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku – druk nr 314.
7. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                              szczegóły
172/LV/2014  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r – zmiana IV  15-04-2014  szczegóły
173/LV/2014  przyznania wyróżnienia „Zasłużonydla Warszawy”  15-04-2014  szczegóły 
174/LV/2014  przyznania wyróżnienia „Zasłużonydla Warszawy”  15-04-2014  szczegóły 

Protokół z LV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: