null

LV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 26 maja 2010 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
LV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 26 maja 2010 roku o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LV sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
  4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok.
  5. Projekt uchwały w sprawie wniesienia do Rady m.st. Warszawy inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej budowy pomnika „Czynu Niepodległościowego Józefa Piłsudskiego" w Warszawie.
  6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 26 maja 2010 roku.

 

Załączniki: