null

LIX Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 1 lipca 2014 roku o godzinie 17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad LVI, LVII i LVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 – druk nr 332.
4. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad LVI, LVII i LVIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 – druk nr 332.
4. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa – druk nr 334.
5. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
185/LIX/2014  skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 

                  1-07-2014                                                           

szczegóły
186/LIX/2014  uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa 1-07-2014 szczegóły

Protokół z LIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: