null

LIX Sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 30 sierpnia 2010 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
LIX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się  30 sierpnia 2010 roku o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LIX sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad LVI i LVII Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - druk nr 164
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mokry Ług w Warszawie - druk nr 162
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Publicznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za I półrocze 2010 roku - druk nr 165
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad zrealizowany:

 1. Otwarcie LIX sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad LVI i LVII Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - druk nr 164
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mokry Ług w Warszawie - druk nr 162
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Publicznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za I półrocze 2010 roku - druk nr 165
 6. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na II półrocze 2010 roku - druk nr 167
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.
   

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2010 roku

Załączniki: