null

LIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 12 września 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana XII – druk nr 310.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki – druk nr 311.
5. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 308.
6. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 309.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana XII – druk nr 310.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana XIII – druk nr 313.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki – druk nr 311.
6. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 308.
7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 309.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji. 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
155/LIV/2018  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana XII  2018-09-12  szczegóły 
156/LIV/2018  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana XIII   2018-09-12  szczegóły 
157/LIV/2018  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki  2018-09-12  szczegóły 
158/LIV/2018  wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  2018-09-12  szczegóły 
159/LIV/2018 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 2018-09-12 szczegóły

Protokół z LIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: