null

LIV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 17 marca 2014 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad LII i LIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – zmiana III - druk nr 306.
4. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa – druk nr 307.
5. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad LII i LIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – zmiana III - druk nr 306.
4. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa – druk nr 307.
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z.M. na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w związku z odmową zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego - druk nr 309.
6. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                              szczegóły
169/LIV/2014 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIIIdo budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r. - zmiana III 17-03-2014 szczegóły 
170/LIV/2014  uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa 17-03-2014 szczegóły 
171/LIV/2014 rozpatrzenia skargi Pana Z.M. na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w związku z odmową zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego 17-03-2014 szczegóły 
       

Protokół z LIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: