null

LIV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 26 kwietnia 2010 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
LIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 26 kwietnia 2010 roku o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LIV sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za rok 2009 - druk nr 139
  5. Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy" - druk nr 146
  6. Stanowisko w sprawie wyjaśnień zgłoszonych przez radcę prawnego Jana Olszowskiego w dniu 10 sierpnia 2009 roku złożonych w toku postępowania dyscyplinarnego toczącego się w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie - druk nr 145
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2010 roku.

Załączniki: