null

LIV Sesja Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LIV SESJA RADY DZIELNICY

 

LIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 26 kwietnia 2010 roku o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie LIV sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
4.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za rok 2009 - druk nr 139
5.Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy" - druk nr 146
6.Stanowisko w sprawie wyjaśnień zgłoszonych przez radcę prawnego Jana Olszowskiego w dniu 10 sierpnia 2009 roku złożonych w toku postępowania dyscyplinarnego toczącego się w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie - druk nr 145
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zamknięcie sesji.

 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
148/LIV/2010 wyjaśnień złożonych przez radcę prawnego Jana Olszowskiego w sprawie Uchwały Nr 114/XXXVII/2009 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie skierowania skargi do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 26-04-2010 Szczegóły
147/LIV/2010 zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za rok 2009 26-04-2010 Szczegóły

Załączniki: