null

Limit na dotacje na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej wyczerpany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ważny komunikat Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w sprawie dotacji na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (OZE).

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotacjami na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (OZE), limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie m.st. Warszawy w 2022 r. został wyczerpany.
Z uwagi na obostrzenia wynikające z uchwały antysmogowej (konieczność wymiany do końca 2022 r. źródeł ciepła na paliwo stałe niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5, czyli tzw. „kopciuchów”), środki z budżetu m.st. Warszawy przeznaczone na dotacje na ochronę powietrza w 2022 r. zostają skierowane głównie na likwidację „kopciuchów”.

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji od 1 września 2022 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu OZE w 2023 r. Istnieje zatem możliwość otrzymania dotacji w przyszłym roku, pod warunkiem, że realizacja inwestycji nie zostanie rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

W przypadku ograniczonych środków finansowych, dotacje udzielane będą z uwzględnieniem daty wpływu wniosków do Urzędu m.st. Warszawy. Tym samym, wcześniejsze złożenie wniosku zwiększa szansę na uzyskanie dotacji.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie na rzecz poprawy jakości powietrza i rozwoju nowoczesnej, rozproszonej energetyki oraz za gotowość do współdziałania z m.st. Warszawą przy transformacji energetycznej naszego Miasta.

Serdecznie zachęcamy do złożenia nowego wniosku w kolejnym naborze, który rozpocznie się już 1 września 2022 r.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.