null

LIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 29 sierpnia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt stanowiska w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki – druk nr 306
4. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.– druk nr 305
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

 
 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
 - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki  2018-08-29  szczegóły 
       

Protokół z LIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: