null

LIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 14 lutego 2014 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2013 rok” – druk nr 299.
3. Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II przez mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 295.
4. Przedstawienie sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2013 rok – druk nr 298, druk nr 300.
5. Przedstawienie planu pracy stałej Komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2014 rok – druk nr 297.
6. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

 

Dokończenie LIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 19 lutego 2014 roku o godzinie 9.00 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. Punkty porządku obrad LIII sesji, które pozostały do zrealizowania:

4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r – zmiana II – druk nr 302.
5. Przedstawienie sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2013 rok – druk nr 298, druk nr 300.
6. Przedstawienie planu pracy stałej Komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2014 rok – druk nr 297.
7. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

   

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                              szczegóły
166/LIII/2014 przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2013 rok” 14-02-2014 szczegóły 
167/LIII/2014  uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II przez mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 14-02-2014 szczegóły 
168/LIII/2014 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIIIdo budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r. - zmiana II 19-02-2014 szczegóły 
       

Protokół z LIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: