null

LIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 31 marca 2010 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 31 marca 2010 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LIII sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołów z obrad LI i LII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży dla najemców w trybie bezprzetargowym - druk nr 138
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok - druk nr 141
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego jednodniowego oraz sprzedaży sezonowej i okolicznościowej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 142
 7. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie pilnej budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Chełmżyńska, Strażacka, Nowozabraniecka oraz ciągu ulic Cyrulików Żołnierska - druk nr 137
 8. Projekt stanowiska w sprawie realizacji zapisów art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy - druk nr 140
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.
Uchwały i stanowisko Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2010 roku

 

Załączniki: