null

LII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 24 lipca 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana XI – druk nr 303.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki – druk nr 302.
5. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 
 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
153/LII/2018  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana XI  24-07-2018  szczegóły
154/LII/2018  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki  24-07-2018  szczegóły

Protokół z LII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: