null

LII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 28 stycznia 2014 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2014 rok - druk nr 279.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku - druk nr 256.
5. Przedstawienie sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2013 rok - druk nr 286, druk nr 287, druk nr 288.
6. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2014 rok - druk nr 283, druk nr 284, druk nr 285, druk nr 289.
7. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2014 rok - druk nr 290.
8. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad L i LI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt stanowiska w sprawie sytuacji na Ukrainie - druk nr 296
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r - zmiana I - druk nr 292.
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2014 rok - druk nr 279.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku - druk nr 256.
7. Przedstawienie sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2013 rok - druk nr 286, druk nr 287, druk nr 288.
8. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2014 rok - druk nr 283, druk nr 284, druk nr 285, druk nr 289.
9. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2014 rok - druk nr 290.
10. Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II przez mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 295
11. Przedstawienie sprawozdania z kontroli w LI Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Warszawie - druk nr 294.
12. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.
 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia                             szczegóły
163/LII/2014 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014r - zmiana I 28-01-2014 szczegóły
164/LII/2014 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2014 rok 28-01-2014 szczegóły
165/LII/2014 przyjęcia Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku 28-01-2014 szczegóły
stanowisko sytuacji na Ukrainie 28-01-2014 szczegóły

 

Protokół z LII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: