null

LII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 25 luty 2010 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
LII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 25 lutego 2010 roku o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LII sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
  5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Ustalenie terminu następnej sesji.
  9. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 25 lutego 2010 roku.

Załączniki: