null

LI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 6 czerwca 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XLIX i L sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana IX – druk nr 296.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa – druk nr 295.
5. Projekt uchwały w sprawie odwołania Pana Stanisława Piwowara ze stanowiska zastępcy burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w związku ze złożoną rezygnacją – druk nr 297.
6. Projekt uchwały w sprawie wyboru zastępcy burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 298.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK ZREALIZOWANY 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XLIX i L sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana IX – druk nr 296.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana X – druk nr 300.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa – druk nr 295.
6. Projekt uchwały w sprawie odwołania Pana Stanisława Piwowara ze stanowiska zastępcy burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w związku ze złożoną rezygnacją – druk nr 297.
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru zastępcy burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 298.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
148/LI/2018  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana IX  6-06-2018  szczegóły
149/LI/2018 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok – zmiana X 6-06-2018 szczegóły
150/LI/2018 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa 6-06-2018 szczegóły
151/LI/2018  odwołania Pana Stanisława Piwowara ze stanowiska zastępcy burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w związku ze złożoną rezygnacją  6-06-2018  szczegóły 
152/LI/2018 wyboru zastępcy burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 6-06-2018 szczegóły

Protokół z LI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: