null

LI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 27 stycznia 2010 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
LI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 27 stycznia 2010 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LI sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2010 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na I półrocze 2010 roku.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Ustalenie terminu następnej sesji.
 11. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2010 roku.

Załączniki: