null

L Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

L sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 26 listopada 2013 roku o godzinie 17.30 wsali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XLVIII i XLIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013r - zmiana IX - druk nr 275.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013r - zmiana X - druk nr 276.
5. Projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 273.
6. Projekt stanowiska w sprawie projektu „Programu rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020" - druk nr 274.
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy sprawozdania z kontroli stanu wybranych dróg po remontach przeprowadzonych w 2012 r. - druk nr 272.
8. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XLVIII i XLIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013r - zmiana IX - druk nr 275.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013r - zmiana X - druk nr 276.
5. Projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 273.
6. Projekt stanowiska w sprawie projektu „Programu rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020" - druk nr 274.
7. Projekt stanowiska w sprawie realizacji przez m.st. Warszawę II etapu zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska" - druk nr 278
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy sprawozdania z kontroli stanu wybranych dróg po remontach przeprowadzonych w 2012 r. - druk nr 272.
9. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

                

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
161/L/2013 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013r - zmiana IX   26-11-2013 szczegóły
162/L/2013 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013r - zmiana X   26-11-2013 szczegóły
stanowisko projektu „Programu rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020" 26-11-2013 szczegóły
stanowisko realizacji przez m.st. Warszawę II etapu zadania inwestycyjnego
pn. "Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska"
26-11-2013 szczegóły

Protokół z L sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: