null

L Sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 15 grudnia 2009 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
L sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się  15 grudnia 2009 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie L sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów z obrad XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi radnej Agnieszki Kądeja na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Ustalenie terminu następnej sesji.
  9. Zamknięcie sesji.
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2009 roku.

 

Załączniki: