null

Kwalifikacja wojskowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459).

Kwalifikacja wojskowa jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. Celem kwalifikacji jest w szczególności ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową ogłasza się nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia. Obwieszczenia wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób przyjęty na danym terenie (w szczególności na terenie szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczają uczniowie podlegający kwalifikacji).

Prezydent m.st. Warszawy wzywa osoby podlegające kwalifikacji do stawienia się przed właściwą komisję lekarską za pomocą imiennych wezwań, doręczanych co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

W 2018 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony od 30 stycznia do 27 kwietnia, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. poz. 2254).

Do kwalifikacji wojskowej wzywani będą m.in.:

  1. mężczyźni urodzeni w 1999 r. (rocznik podstawowy);
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1997-1998, uznane czasowo za niezdolnych do czynnej służby wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
  5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wojewoda Mazowiecki powołał na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy 5 powiatowych komisji lekarskich:

  1. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 dla Dzielnic: Bielany, Bemowo i Wola; siedziba w Dzielnicy Bielany, ul. Pabla Nerudy 1, klub osiedlowy SB-M „Chomiczówka”, tel. 519 047 303, czas pracy komisji - 14.02.-20.04.2018 r.;
  2. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 dla Dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy, Śródmieście, Żoliborz; siedziba w Dzielnicy Ochota, ul. Gorlicka 1, tel. 519 047 343, czas pracy komisji - 12.02.-29.03, 03.04-16.04.2018 r.;
  3. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 3 dla Dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów, z siedzibą w Dzielnicy Mokotów, ul. Bielawska 3, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów” Osiedle „Puławska”, tel. 519 047 443, czas pracy komisji - 12.02.-23.04.2018 r.;
  4. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 dla Dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła, z siedzibą  w Dzielnicy Praga Południe, ul. Mińska 1/5, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5, tel. 519 047 444, czas pracy komisji - 19.02.-23.03, 3.04-23.04.2018 r.;
  5. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 5 dla Dzielnic: Białołęka, Praga Północ i Targówek, z siedzibą w Dzielnicy Białołęka, ul. Nagodziców 3, Klub Osiedlowy „ARKONA”, tel. 519 047 455, czas pracy komisji - 22.02.-26.04.2018 r.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników komisji lekarskich oraz pracowników delegatur Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicach m.st. Warszawy (dane kontaktowe zamieszczone są na stronach dzielnic m.st. Warszawy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy):

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/ZK/Delegatury/default.htm

Załączniki: