null

Koronawirus - ważny komunikat dla Mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z zagrożeniem koronawirusem wprowadzamy działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się tego wirusa. W związku z tym informujemy, że wejście do Urzędu możliwe jest tylko od strony al. gen. Chruściela. Obsługa klientów odbywa się WYŁĄCZNIE w Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, na parterze budynku.
W przestrzeni WOM-u mogą przebywać tylko osoby aktualnie obsługiwane. Pozostałe osoby będą poproszone o oczekiwanie na zewnątrz. Przed podejściem do stanowiska prosimy o użycie płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się w przestrzeni WOM oraz zachowanie bezpiecznej odległości (1 do 1,5 m) podczas załatwiania sprawy. W tym celu przy stanowiskach ustawione zostały dodatkowe biurka. 
Zgodnie z wytycznymi p.o. dyrektora Magistratu Urzędu m.st. Warszawy prosimy – w miarę możliwości – o wyeliminowanie możliwości płatności gotówkowych w Urzędzie (kasa urzędu, poczta) do odwołania.
Apelujemy do Państwa o ograniczenie do minimum wychodzenie z domu i kontaktowanie się z urzędnikami drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe dostępne są na naszej stronie internetowej.
Ponadto informujemy, że do 25 marca wstrzymane są porady i konsultacje w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz działalność Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną rembertowskie instytucje kultury, tj. Domy Kultury: „Rembertów” oraz „Wygoda” i Biblioteka Publiczna zawiesiły działalność od 12 do 25 marca i odwołały wszystkie przedsięwzięcia kulturalne do 30 kwietnia br. W związku z tym spotkania informacyjne dla mieszkańców na temat „kopciuchów”, które miały odbyć się w Domach Kultury w dniach 17 i 19 marca zostały ODWOŁANE.
Jednocześnie informujemy Czytelników Biblioteki, że terminy zwrotów książek przypadające w okresie do 25 marca 2020 r. zostaną przedłużone automatycznie.
Szczególny apel kierujemy także do rembertowskiej młodzieży. Prosimy, zostańcie w domu, ograniczcie kontakty z rówieśnikami do minimum. Podobnie seniorzy – jesteście Państwo grupą najbardziej zagrożoną zarażeniem, dlatego prosimy – zostańcie w domu.
Wszystkie informacje dotyczące koronawirusa dostępne są na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl oraz Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl.