null

Konta bankowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportu prosimy dokonywać na rachunek o numerze:

Centrum Obsługi Podatnika:
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

W Mieście Stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

Centrum Obsługi Podatnika:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Rachunki indywidualne dotyczące wpłat z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty eksploatacyjnej, bezumownego korzystania z nieruchomości, oraz z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały zamknięte.

Wpłaty wymienionych należności powinny być dokonywane na rachunek bieżący dochodowy nr:
39 1030 1508 0000 0005 5002 7003.

Numery kont bankowych

 • 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003
  (rachunek bieżący dochody - tytuły wpłat: wieczyste użytkowanie gruntu, najem i dzierżawa nieruchomości, nabycie nieruchomości (gruntu), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata adiacencka, zajęcie pasa jezdni, opłaty za materiały przetargowe, bezumowne korzystanie z gruntu, inne opłaty)
 • 45 1030 1508 0000 0005 5002 7186
  (wpłaty z tytułu czynszu, media)
 • 93 1030 1508 0000 0005 5000 9056
  (udostępnienie danych osobowych)
 • 18 1030 1508 0000 0005 5000 9048 
  (wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych m. in. prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne)
 • 71 1030 1508 0000 0005 5000 9064
  (wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umów, depozyty)
 • 84 1030 1508 0000 0005 5000 9218
  (opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów)
 • 42 1030 1508 0000 0005 5002 7143
  (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rachunek ogólny; każdy kontrahent posiada indywidualny nr konta nadany z Urzędu przy składaniu deklaracji)
 • 65 1030 1508 0000 0005 5000 9269
  (opłaty geodezyjne, wyrysy, wypisy)
 • 93 1030 1508 0000 0005 5000 9153
  (opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)

Płatność kartą bez prowizji

Informujemy, że Miasto przyjmując płatności od mieszkańców akceptuje karty płatnicze od organizacji kart płatniczych takich jak: Visa, VisaElectron, MasterCardElectronic, EuroCard/MasterCard, Maestro.

Płatność w banku

Wpłat można dokonać bezprowizyjnie, w placówkach Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Opłatomat

W Urzędzie Dzielnicy Rembertów działa samoobsługowy opłatomat, który służy do przyjmowania wpłat na rachunki Urzędu. Pozwala na zapłatę m.in. podatków takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, opłat skarbowych, opłat komunikacyjnych, płatności związanych z opłatą za odpady komunalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze komunalne. Płatności można dokonywać gotówką - opłatomat wydaje resztę lub zapłacić kartą płatniczą. Obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna. Urządzenie wydaje potwierdzenie dokonania opłaty. Znajduje się w holu na parterze, za kabiną fotograficzną.