null

Konsultacje społeczne programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025. Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, zainteresowane podmioty działające na rzecz przeciwdziała uzależnieniom do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, ale także do zgłaszania uwag podczas dyżurów telefonicznych lub pisemnie.

Harmonogram konsultacji: 18 stycznia – 8 lutego 2022 r.
•    spotkanie on-line z mieszkańcami: 28 stycznia, godz. 17.00
•    spotkanie on-line z NGO: 4 lutego, godz. 11.30
•    dyżury telefoniczne, tel. 22 443 14 60: 26 stycznia, 2 lutego w godz. 12.00-18.00
•    uwagi pisemne do 8 lutego na adres: anoga@um.warszawa.pl  


Projekt Programu, szczegóły jak wziąć udział w konsultacjach oraz wszystkie materiały znajdują się pod linkiem:
https://konsultacje.um.warszawa.pl

Plakat informujący o konsultacjach społecznych programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025.
Plakat informujący o konsultacjach społecznych programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025.