null

Konsultacje społeczne dotyczące linii kolejowej nr 2

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przekazujemy zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych, które dotyczą przygotowania Studium Wykonalności dla zadania „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce” w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Szanowni Państwo,


firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przygotowuje Studium Wykonalności dla zadania „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce” w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.
Projekt ma na celu poprawę przepustowości połączenia kolejowego poprzez m.in.: modernizację istniejącej linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia- Mińsk Mazowiecki – Siedlce oraz linii kolejowej nr 13 na odcinku Arynów – Kędzierak, dobudowę dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna lub do Mińska Mazowieckiego, budowę łącznic pomiędzy liniami kolejowymi nr 2 i nr 13 w Mińsku Mazowieckim umożliwiających jazdę w kierunku stacji Krusze i Tłuszcz.
W ramach opracowania analizowane są warianty modernizacji linii kolejowej. Studium wykonalności ma na celu wybranie optymalnego wariantu realizacji inwestycji oraz sporządzenie dokumentacji dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia.  
W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych zapraszamy Państwa na konsultacje społeczne w formie telekonferencji i zapoznania się z propozycjami modernizacji linii kolejowej nr 2. 
Konsultacje z mieszkańcami Dzielnicy Rembertów odbędą się w dniu 29 września 2022 r. o godzinie 19:30 na platformie komunikacyjnej Microsoft Teams. 
W celu uczestniczenia w spotkaniu należy zalogować się na stronie https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting z następującymi danymi logowania: Identyfikator spotkania: 378 429 252 794  
Kod dostępu: ze5iuH
Zapraszamy!