null

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Debata „Prawo, Głupcze !” – edukacja prawna w szkołach

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 7 lutego 2024 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. “Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie” w Warszawie, ul. Paderewskiego 45.

Oferty należy składać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa, II piętro, pokój nr 301 lub 302, tel. 22 44 33 812 oraz 22 44 33 811, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem (imionami) i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.