null

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Debata „Prawo, Głupcze !” – edukacja prawna w szkołach

Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów na stanowisko dyrektora

  1. Przedszkola nr 243 w Warszawie, ul. Kordiana 7/11
  2. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Warszawie, ul. Dwóch Mieczy 5

W dniu 5 kwietnia 2022 r.

  1. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 474/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2022 r. oraz Zarządzeniem nr 493/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 marca 2022, wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 243 w Warszawie przy ul. Kordiana 7/11, kandydatem jest - Pani Irmina  Jachimowicz;
  2. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 473/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2022 r., wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 5, kandydatem jest -  Pan Krzysztof Okomski.