null

Konkursy ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konkursy ofert na 2024 rok


Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024:

Koszyki dyscyplin (.doc)
Oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie (.doc)
Imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia (.doc)
Oświadczenie zleceniobiorcy (.doc)
Informacje dot. zapewnienia dostępności (.doc)

Konkursy ofert na 2023 rok

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023:

Koszyki dyscyplin (.doc)
Oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie (.doc)
Imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia (.doc)
Oświadczenie zleceniobiorcy (.doc)
Informacje dot. zapewnienia dostępności (.doc)

Konkursy ofert na 2022 rok

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022: