null

Konkursy ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konkursy ofert na 2022 rok
Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022:


Koszyki dyscyplin (.doc)
Oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie (.doc)
Imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia (.doc)
Oświadczenie zleceniobiorcy (.doc)
Informacje dot. zapewnienia dostępności (.doc)

Konkurs ofert na 2021 rok
Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021:

Koszyki dyscyplin (.doc)
Oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie (.doc)
Imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia (.doc)


Powołanie komisji konkursowej

Nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w trybie małych dotacji

Dostępność środków w 2021 roku