null

Konkurs plastyczny "Mój Rembertów"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bierzcie do ręki kredki, ołówki, farby i namalujcie Wasz Rembertów. Razem z Domem Kultury "Rembertów" ogłaszamy konkurs plastyczny pt.: „Mój Rembertów”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Agnieszki Kądei. 

Jak widzimy najbliższe otoczenie ?  Co pięknego, ciekawego i oryginalnego znajduje się wokół nas? Jak postrzegamy nasz dom, przyrodę, szkołę, ulicę, pomniki i mieszkańców Rembertowa? 
Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i umiejętności artystycznych, propagowanie postaw aktywności wśród dzieci i młodzieży, zainteresowanie miejscem zamieszania i najbliższą okolicą, motywowanie do podejmowania działań na jego rzecz.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież – uczniowie rembertowskich szkół podstawowych i średnich, a także uczniowie, którzy są mieszkańcami Rembertowa, ale uczęszczają do szkół podstawowych i średnich w innych dzielnicach. 

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć pracę plastyczną o charakterze ilustracji dotyczącą dzielnicy Rembertów w dowolnej technice płaskiej w formacie A4 w poziomie. Dopuszczalne techniki plastyczne: kredki, pastele, farby, tempera, pisaki. Nie dopuszcza się grafiki komputerowej i prac przestrzennych.

Prace oceniane będą w 3 kategoriach: 

  • klasy I-IV szkół podstawowych,
  • klasy V-VIII szkół podstawowych,
  • klasy I-IV szkół średnich.


Konkurs trwa w dniach 24.09 - 31.10.2021 r. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesłać na adres Organizatora (al. Komandosów 8). Decyduje data wpłynięcia prac. 

Główną nagrodą jest zamieszczenie najlepszej pracy w kalendarzu promocyjnym Dzielnicy Rembertów. Nagrodami w konkursie za pierwsze miejsce we wszystkich kategoriach są hulajnogi miejskie, pakiet upominków z logo Dzielnicy Rembertów, pakiet materiałów plastycznych.

Zapraszamy do udziału!

Plakat konkursu "Mój Rembertów"

 

 

Załączniki: