null

Konkurs "Dzielnicowy dla mieszkańców"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy przy współpracy Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji organizuje konkurs na najlepszych dzielnicowych pełniących służbę na terenie m.st. Warszawy i wzorowo wykonujących swoje obowiązki służbowe.

Konkurs pn. „Dzielnicowy dla mieszkańców” ma  na celu wyłonienie najlepszego dzielnicowego w Warszawie, pobudzenie inicjatywy dzielnicowych, podnoszenie skuteczności ich działań zapewniających stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie pełnienia służby.

Dzielnicowy to policjant, który doskonale powinien znać swój rewir – zarówno teren, ludzi, jak i problemy, które pojawiają się na podległym mu obszarze. Dobry kontakt z mieszkańcami, znajomość specyfiki dzielnicy, niebezpiecznych miejsc i potencjalnych zagrożeń pomaga mu w codziennej pracy, czyli zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W Warszawie w zależności od wielkości danej dzielnicy może w niej pracować od kilku do kilkudziesięciu dzielnicowych. I tak np. w Rembertowie jest 5 dzielnicowych, w Śródmieściu 44, a na Mokotowie aż 53.

Konkurs przeprowadzony zostanie we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy i trwać będzie do 30 kwietnia.

Z każdej dzielnicy wytypowany zostanie przez kierownika Delegatury BBiZK jeden kandydat. Nominacja musi być poprzedzona dogłębną analizą pracy dzielnicowego wciągu minionego roku, jego faktycznych osiągnięć, dbałości o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Ocena dokonana przez kierownika delegatury powinna być oparta także na opiniach mieszkańców oraz członków Grup Osiedlowych.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu rozstrzygnie komisja konkursowa, w której skład wchodzą: Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,  Komendant Stołeczny Policji lub jego zastępca, naczelnik Wydziału Prewencji KSP oraz przedstawiciele delegatur i BBiZK.

Nagrody finansowe ufundowane przez m.st. Warszawę za trzy pierwsze miejsca wyniosą:
I   miejsce – 2500 zł,
II  miejsce – 2000 zł,
 III miejsce – 1500 zł,

Dla policjantów, którzy zajęli miejsca od 4 do 18, zostaną wręczone nagrody w wysokości 1000 zł. 


                                                                                           

 

 

 

 

Załączniki: