null

Konkurs architektoniczny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszony został konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cyrulików w Warszawie.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Cyrulików w Warszawie, składającego się z:
· mieszkań komunalnych,
· usług w części parteru budynku,
· miejsc garażowych,
· zagospodarowania terenu z miejscami parkingowymi.

Szczegóły na stronie:
http://architektura.um.warszawa.pl/konkurscyrulikow