null

Konkurs "112 – ten numer ratuje życie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zachęcamy uczniów  rembertowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w drugiej edycji konkursu "112 – ten numer ratuje życie". Konkurs jest organizowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Tematem prac konkursowych jest promowanie Europejskiego Numeru Alarmowego 112. 

Szkoły mogą zgłosić jedną grupę, składającą się z 3 uczniów i jednego opiekuna (nauczyciela, pedagoga). Każdy opiekun będzie sprawował nadzór nad swoją grupą i jej pracą konkursową. Każda grupa przygotuje pracę w postaci materiału filmowego video (do 5 minut), wykonanego techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, tabletu, smartfona, itp.

Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

  • zgodność pracy z tematyką,
  • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
  • sposób ujęcia tematu,
  • walory artystyczne, m.in. kompozycja, technika wykonania.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 3 stycznia 2022 r., wyłącznie elektronicznie na adres: konkurs112@um.warszawa.pl.

Plakat konkursu "112 - ten numer ratuje życie"
Plakat konkursu "112 - ten numer ratuje życie"