null

Koncert Papieski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kwiecień to tradycyjnie miesiąc nierozerwalnie związany z osobą Ojca Świętego - Jana Pawła II. Odbywające się rokrocznie w kwietniu Obchody Papieskie stały się już tradycją w dzielnicy Rembertów. Przypadającą w tym roku 10. rocznicę śmierci oraz 1. rocznicę kanonizacji Ojca Świętego uczczono poświęconym mu uroczystym koncertem. Orkiestra „Victoria” zagrała 18 kwietnia w Sali Widowiskowej im. gen. F. Gągora Akademii Obrony Narodowej.

Licznie przybyła publiczność miała okazję wysłuchać blisko dwugodzinnego koncertu poświęconego pomięci Papieża Polaka. Orkiestra koncertowa „Victoria” pod batutą płk rez. Juliana Kwiatkowskiego wystąpiła tym razem z towarzyszeniem chóru Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Rembertowie, którego dyrygentem jest Ewa Gawkowska.

Koncert podzielony został na trzy tematyczne części dotyczące życia i nauk Ojca Świętego oraz finałową część składającą się z pieśni patriotycznych. Prócz utworów wykonywanych przez chór i orkiestrę zgromadzeni usłyszeć mogli również pieśni we wspaniałych wykonaniach solistów: Julii Karlovej – sopran, Magdy Rucińskiej – sopran, Ewy Mikulskiej – mezzosopran, Ryszarda Wróbłeskiego – tenor, oraz Roberta Dymowskiego – bas. Najwięcej emocji wzbudziło wśród słuchaczy wzruszające wykonanie ulubionej pieśni Jana Pawła II - „Barka” wykonane zbiorowo przez orkiestrę, chór oraz wszystkich solistów.

Wieczór pełen wzruszeń zakończył się odśpiewaniem wspaniałej pieśni patriotycznej „Marsz, Marsz, Polonia” z czynnym udziałem publiczności, powstałej z miejsc na znak szacunku.

Koncert poświęcony pamięci Ojca Świętego był doskonałą okazją, aby zatrzymać się na chwilę i oddać refleksji nad naukami Świętego Jana Pawła II. Odbywające się co roku w kwietniu Obchody Papieskie na trwałe wpisały się już w rembertowski terminarz wydarzeń kulturalnych.