null

Komunikat w sprawie wywożenie osadów ściekowych z oczyszczalni "Czajka"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Rembertów otrzymał odpowiedź od Starostwa Powiatowego w Wołominie na pismo w sprawie udzielenia informacji o podjętych przez Starostwo czynnościach w związku z wywożeniem osadów ściekowych z oczyszczalni "Czajka" na teren Zielonki.
Starostwo poinformowało, że wystąpiło do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli podmiotu prowadzącego działalność przetwarzania odpadów na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego piasku w Zielonce.
Dodatkowo Wydział Ochrony Środowiska Starostwa oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę na terenie prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Kontrolerzy sprawdzali przestrzeganie warunków udzielonego zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zgodność prowadzenia robót budowlanych z warunkami udzielonego pozwolenia na budowę. Czekamy na pismo z ustaleń tych kontroli.