null

Komunikat w sprawie osadów z oczyszczalni Czajka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z doniesieniami medialnymi na temat składowania odpadów ściekowych z "Czajki" na terenie poligonu w Zielonce, na granicy z Rembertowem, informujemy, że Zarząd Dzielnicy Rembertów wystosował pisma do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, burmistrza Zielonki, Inspekcji Ochrony Środowiska, Starosty Wołomińskiego i Nadleśnictwa Drewnica o informacje w tym zakresie.
W komunikacie prasowym, dostępnym na stronie MPWiK czytamy, że wywożone z oczyszczalni ścieków osady ściekowe, nie stanowią odpadów niebezpiecznych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). W drodze przetargu wybrano podmioty, które posiadają stosowane zezwolenia na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych.
Zwróciliśmy się także do Inspekcji Ochrony Środowiska o podjęcie działań kontrolnych w stosunku do firm, które mają podpisane umowy z MPWiK na odbiór odpadów ściekowych z "Czajki", w szczególności kontrolę dokumentacji dotyczącej sposobu rekultywacji osadów ściekowych i miejsc, w których są składowane.