null

Komunikat w sprawie decyzji ustalających wysokość podatku na 2020 rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie

KOMUNIKAT
w sprawie decyzji ustalających wysokość podatku na 2020 rok

W obecnej sytuacji decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na 2020 rok będą wydawane sukcesywnie i wysyłane do podatnika za pośrednictwem Poczty Polskiej, w miarę możliwości ich realizacji.
Do czasu doręczenia decyzji zobowiązanie podatkowe nie powstaje i w związku z tym podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku i nie będą naliczane z tego tytułu odsetki.
Podatnik dopiero po otrzymaniu decyzji będzie zobowiązany do zapłaty raty podatku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.