null

Kompendium Wiedzy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Artykuły przygotowane przez specjalistów terapii uzależnień oraz psychologów pracujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. Kompendium wiedzy porusza problematykę uzależnień od alkoholu, uzależnień od środków psychoaktywnych, problem przemocy oraz występujących w rodzinach trudności wychowawczych.

Czy prezenty są najważniejsze?

Konsekwencje, czyli o tym jak pozwolić swojemu dziecku popełniać błędy

Kara jako konsekwencja niestosownego zachowania

Kobieta i alkohol

Prawdy o alkoholiźmie

Nowe uzależnienia XXI wieku

Od picia towarzyskiego do uzależnienia

Nawroty w chorobie alkoholowej

Prowadzenie pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych

Psycholog... Nie taki straszny, jak go malują

Rodzaje przestępstw przy różnych formach przemocy

Witaj szkoło…, czyli parę słów o stresach związanych z pierwszym dniem szkoły

Jak reagować na akty przemocy fizycznej

Kryzys szansą zmiany na lepsze

Niealimentacja

Style wychowawcze

Współuzależnienie

Jak uchronić nasze dzieci przed nałogami

Podwójna diagnoza