null

Kompendium wiedzy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Artykuły przygotowane przez specjalistów terapii uzależnień oraz psychologów pracujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. Kompendium wiedzy porusza problematykę uzależnień od alkoholu, uzależnień od środków psychoaktywnych, problem przemocy oraz występujących w rodzinach trudności wychowawczych.