null

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

...

...

...

...

Data posiedzenia godzina miejsce porządek/ protokół
6 III 2020 9.00 pok. 201/3 Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al.gen.A.Chruściela 28

porządek
protokół

3 III 2020 13.00 pok. 201/3 Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al.gen.A.Chruściela 28

porządek
p
rotokół

24 II 2020 10.00 pok. 201/3 Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al.gen.A.Chruściela 28

porządek
p
rotokół

20 II 2020 14.00 pok. 201/3 Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al.gen.A.Chruściela 28

porządek
protokół

28 I 2020 11.00 pok. 201/3 Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al.gen.A.Chruściela 28 porządek
protokół
12 XII 2019 14.00 pok. 201/3 Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al.gen.A.Chruściela 28 porządek
protokół
17 I 2019  8.30 pok. 314 Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al.gen.A.Chruściela 28 porządek
protokół